วิธีการล้างผักและผลไม้ที่ถูกต้อง ปลอดภัยจากสารตกค้าง - ข่าวสดวันนี้
สุขภาพ » วิธีการล้างผักและผลไม้ที่ถูกต้อง ปลอดภัยจากสารตกค้าง

วิธีการล้างผักและผลไม้ที่ถูกต้อง ปลอดภัยจากสารตกค้าง

20 สิงหาคม 2017
399   0

ในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ร่วมกันรณรงค์และประกาศให้ “ปี 2560 เป็นปีแห่งการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย” โดยมีการดำเนินการเพื่อบูรณาการพัฒนาระบบห่วงโซ่การผลิตผักและผลไม้สดปลอดภัยในขั้นตอนต่างๆ (โปรดดูวีดีโอสาธิตการล้างในด้านล่าง จะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น)

ซึ่ง สสส. จะมีบทบาทในด้าน ประสานเครือข่ายผู้ผลิต และสื่อสารองค์ความรู้ให้ผู้บริโภค เพื่อเข้าถึงผักและผลไม้สดที่มีคุณภาพและความปลอดภัย จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยอาหาร ทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีฐานข้อมูลอาหารปลอดภัยที่เป็นชุดเดียวกัน รวมถึงข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดจากการบริโภคเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางสุขภาพ

ผลไม้ล้างทั้งผลนั่นแหละ

ตัดส่วนที่ทานไม่ได้ออก

เคาะเอาดินออก และคลี่ใบ

ล้างด้วยน้ำไหลผ่าน ลดสารตกค้าง25-65%

วีดีโอสาธิต

นอกจากนี้ สสส. ยังเห็นความสำคัญของการสื่อสาร และกระตุ้นให้ประชาชน ล้างผักผลไม้อย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดสารตกค้างต่างๆเพื่อการบริโภคผักผลไม้อย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์ต่อร่างกาย สสส. จึงได้จัดทำคลิปวิดีโอให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิธีการล้างผักผลไม้ที่ถูกต้อง